In welke fase het onderzoek zit:

Voorbereiding

Veldwerk

Analyse

Resultaten