Via deze pagina zijn de resultaten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 publiek beschikbaar.

Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van Oost-Nederland een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, naar het economisch functioneren van de detailhandel en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.
Het hoofdrapport is ontwikkeld in samenwerking met AnalyZus.

Download het hoofdrapport:
Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 (6 Mb)

Bijlagen

Online tool

Op deze pagina treft u een tool waarmee u zelf per gewenste gemeente of aankooplocatie voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunt samenstellen. Het dashboard is ingedeeld naar 4 thema’s, te weten: Omzet en bestedingen, Verkooppunten en werkgelegenheid, Bezoekkenmerken en waardering en Horeca en leisure. De uitkomsten worden vergeleken met een benchmark (een groep gemeenten/ kernen/ aankooplocaties van vergelijkbare omvang).
Ga naar de online tool

Factsheets

Voor de gemeenten, kernen en aankooplocaties in Oost-Nederland zijn factsheets ontwikkeld. De factsheets zijn per provincie en gemeente gesorteerd.
Ga naar de factsheets

Kaartendashboard

Bij de factsheets horen kaarten van de herkomst en bestemming van bestedingen. Deze kaarten zijn in een online kaartendashboard beschikbaar voor gemeenten, kernen en aankooplocaties.
Ga naar het kaartendashboard

Regiorapporten (nieuw)

In aanvulling op het hoofdrapport van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 zijn voor de provincie Overijssel drie regionale verdiepingsrapporten opgesteld. Deze rapportages gaan in op de dynamiek en het functioneren van de detailhandel in de regio Twente, de Stedendriehoek en de regio Zwolle.

Download hieronder de verdiepingsrapporten:
(toegevoegd op 5-1-2021)