Achtergrond

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, voert I&O Research in 2019 in afstemming met de provincie Overijssel, Gelderland en Drenthe en de Oost-Nederlandse gemeenten een nieuw Koopstromenonderzoek uit.


Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van gemeenten in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Ter aanvulling hierop enquêteren we ook de ring van gemeenten eromheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.


Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 bestaat uit gemeenten in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, wordt er ook veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied in zowel Nederland als Duitsland.