Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van winkelgebieden en de impact van de coronacrisis op winkelgebieden in Oost-Nederland voerde I&O Research een vervolgonderzoek op KSO2019 uit (Corona-oplegger). Het onderzoek vond plaats in opdracht van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Ook heeft Goudappel Coffeng in opdracht van de provincie Gelderland een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van Gelderse binnensteden en dorpskernen (Vitaliteitsbenchmark Gelderland).

De resultaten van beide onderzoeken bieden gemeenten, centrummanagers en andere betrokkenen handelingsperspectieven om te komen tot toekomstbestendige centra. Ook kunnen deze resultaten en inzichten gebruikt worden voor COVID-19 overbruggingsmaatregelen, zoals de praktische leergangen voor centrummanagers.

Corona-oplegger (I&O Research)

Onderzoeksrapporten Corona-oplegger:

Vitaliteitsbenchmark (Goudappel)

Download hieronder de factsheets en het hoofdrapport met toelichting van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Gelderland.